Marksten

Marksten kan användas på många sätt i en trädgård. Vanligast är kanske att man hårdlägger trädgårdsgångarna för att få en stadig gång att gå på och för att slippa rensa bort ogräs ständigt och jämt. Men, man kan också använda marksten på infarten eller på uteplatsen, ja i princip överallt där man vill ha en slät och hård yta. Det finns ett mycket stort utbud av marksten och det första du måste göra är förstås att bestämma dig för vilken typ av sten du vill ha. Stenarna finns i olika storlekar, former och färger. Och också i olika material. Det finns marksten i natursten, men också i betong. Marksten i betong är oftast betydligt billigare än de av natursten, och ofta är de också lättare att lägga eftersom alla stenarna är likadana. När det gäller marksten i naturmaterial kan det av naturliga skäl finnas små variationer, som ibland kan kräva lite mer av den som ska lägga stenen. Men för det mesta är det inga problem att lägga marksten själv, oavsett material, bara man vet hur man ska göra och är noga med underarbetet.

Ska du anlägga en trädgårdsgång kan det vara bra att tänka på att göra den tillräckligt bred, så att den blir den naturliga vandringsstråket som tänkt. Man brukar räkna med att en gång i en trädgård bör vara runt 60 – 70 cm bred, och om man vill att två personer ska kunna gå bredvid varann behöver den vara ännu bredare. En stig ute i naturen är oftast inte bredare än 30-40 cm, men det känns alldeles för smalt för en trädgårdsgång. Tänk också på att inte lägga gången spikrakt, utan låt den få mjukt böjd form. När du vet hur och var du ska lägga dina markstenar är det dags att ta itu med förberedelserna inför läggningen. Du måste gräva ut tillräckligt för att få plats med de tre lager som ska finnas under stenarna för att ge en stabil grund. De tre lagren är förstärkningslagret, bärlagret och sättlagret. Hur djupt du behöver gräva beror på hur marken ser ut.

Har du till exempel berggrund behöver du förstås inte gräva lika djupt eftersom förstärkningslagret inte behöver vara tjockt, eller kanske inte behövs alls. Som bottenlager, förstärkningslager, brukar man använda väggrus eller stenkross. Detta är kantigt material som binder ihop bra och därför ger en stabil grund. Ovanpå detta lägger man ett ungefär lika tjockt lager med grus av mindre kornstorlek. Detta är bärlagret. Ovanpå bärlagret kommer sättlagret som består av sättsand. Men innan du lägger på sanden ska gruslagren packas noga och jämnt. Bäst är att använda en vibratorplatta som man kan hyra. När sättlagret är på plats är det dags att börja lägga stenen. Här kan du använda dig av olika storlekar eller former för att skapa mönster, eller lägga enkla ytor av sten i samma storlek och form. Borsta ner sättsand i fogarna och vattna så kommer sanden att binda ihop stenen och du får en stabil yta.